T (0592) 333 600

PRIVACY STATEMENT

 

Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Slechts indien u aangeeft daar prijs op te stellen, zullen wij contact opnemen met u.

 

Inzage en correctie persoonsgegevens

Wij proberen te allen tijde uw gegevens correct te registreren. Door technische omstandigheden en andere omstandigheden kunnen onjuistheden in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen. U heeft het recht de gegevens welke over u worden verwerkt in te zien, te laten verbeteren en onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

 

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring zonder nadere aankondiging aan te passen.

 

©2014 | Aecius juridisch advies | Groningen

 

DISCLAIMER

 

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn dus niet uitputtend. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen.

 

Wij betrachten bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, dan wel de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

 

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website dus niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

 

Indien de gebruiker via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijzen wij de gebruiker erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

 

©2014 | Aecius juridisch advies | Groningen

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Download hier de algemene voorwaarden van Plan Plan Internet BV.

PLAN PLAN INTERNET BV

 

Dr. A.F. Philipsweg 15 F

9403 AC  Assen

T (0592) 333 600

OVER ONS

© 2018 Plan Plan Internet BV